Andrej Kóňa

Andrej Kóňa vysokoškolský pedagóg

Súčasné pozície:
 • Člen expertnej platformy Brand Slovensko 2.1 zodpovedný za SMART Cities
 • Lektor, výskumný pracovník a brand manažér pôsobiaci na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Líder expertného tímu zodpovedného za prípravu regionálnej SMART stratégie pre Trnavský samosprávny kraj
 • Člen BrandCouncil, najvyššieho odborného orgánu programu Superbrands
 • Zakladateľ občianskeho združenia Brand Institute
Profesionálne skúsenosti:
 • Viac ako sedem rokov sa odborne venuje tvorbe národnej značky Slovenska
 • Trojročné pôsobenie na Tlačovom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZV)
 • Organizátor podujatia Marketing Masterclass s poprednými lektormi (napr. Jeremy Hildreth, medzinárodný expert špecializujúci sa na tvorbu značky miesta)
 • Spoluautor dvoch štúdií publikovaných v rámci výskumu národnej značky na objednávku MZV
 • Prax strategického analytika na Ministerstve hospodárstva SR v rámci agendy Smart Cities
 • Tvorca prvého Slovenského Indexu Smart Cities
 • Senior lektor Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v oblasti zlepšovania inovácií pre MSP
Jazykové zručnosti: angličtina, nemčina

linkedin3