Branding je najmä o vízii krajiny

Stabilita sveta roku 2022 bola otrasená bezprecedentným spôsobom. Podľa vyjadrenia slovenského ministra hospodárstva sa Ruská federácia ocitne na 100 rokov v izolácii a pomenúva tento stav ako PR katastrofu. Ruské vajcia sa na pultoch potravinových predajní premenovávajú, sociálne siete sa stali po pandémii COVID 19 nosičom zrejme ešte väčšej polarizácie a facky dostáva v podstate všetko, čo má domicil v Rusku. A toto všetko sa deje na pozadí faktu, že len nedávno sa krajiny opierajúc o svoju modernosť, inovatívnosť a hľadanie svojho príspevku svetu stretli na svetovej výstave EXPO a v kontexte potrieb ľudstva usilovali o svoje dobré meno. O silnú značku. Ako tému značky krajiny vníma uznávaný slovenský sociológ doc. Michal Vašečka? Je hosťom piateho podcastu Miesto ako značka projektu Brand Slovensko 2.1 a bude moderátorom odborného podujatia HN Konferencie a Mafra Slovakia, ktoré sa uskutoční 16. júna tohto roku, podujatia, ktorého hlavným online hosťom bude zakladateľ disciplíny značiek krajín, prof. Simon Anholt.