Expertná platforma


Sme expertná platforma, vytvorená z ľudí profesne pôsobiacich v rôznych oblastiach, ktorú spája nadšenie pre tému tvorby a moderného manažmentu značky krajiny. Zámerom nášho snaženia je nastúpiť na cestu zmeny, v ktorej sa paradigma o strategickom riadení značky krajiny vráti k správnym a fungujúcim metodologickým východiskám po viacerých nesprávnych pokusoch, ktoré Slovensko v manažmente tejto témy zažilo.

Od roku 1991, obdobia nezvratných zmien na Slovensku, prešlo 30 rokov. Slovensko zápasilo posledné tri dekády so zásadnými zmenami a mnohými zvratmi. V dobe poznačenej celosvetovou pandémiou je diskusia o vízii krajiny, sile jej značky v medzinárodnom meradle a jej konkurencieschopnosti do budúcnosti viac ako aktuálna. Sme skupina ľudí s dlhodobým profesionálnym zázemím v rôznych oblastiach, ktorá si kladie zásadné otázky, akými sú identita a imidž Slovenska, tvorba a komunikácia jeho značky, aké faktory na ňu maju významný vplyv a vôbec aká budúcnosť nás všetkých očakáva v krajine, na ktorej nám nielen záleží, ale v ktorej chceme spokojne a dobre žiť, pracovať a byť na ňu hrdí.

Prostriedkom ako zmeniť myslenie, narábanie a uchopenie témy manažmentu krajiny, ktorý reflektuje svetovo ukotvené trendy profesionálneho prístupu k tejto agende, je odborná diskusia, ktorú budeme viesť so zástupcami z akademickej obce, zo súkromného sektora, ale aj zo štátu, ktorý je nepochybne hlavným tvorcom politík a identifikátorom aktivít, ktoré skutočne prospejú postaveniu Slovenska ako značky v medzinárodnom meradle.

Prezentáciou dát o postavení značky krajiny z dielne globálnej výskumnej agentúry IPSOS za ostatných 10 rokov a ich interpretovaním jediným svetovým expertom disciplíny „Place Branding”, prof. Simonom Anholtom odštartujeme diskusiu o vnímaní Slovenska v zahraničí.

Výsledkom procesu – mediálnych a podcast výstupov, konferencie v roku 2022 - má byť nový governance model tejto témy a naratív pre krajinu, ktorý má mať príkru koreláciu na politiky krajiny, ich financovanie a výsledkové indikátory v oblasti globálnej konkurencieschopnosti. Rovnako by mało byť výsledkom vznik autority štátu, ktorej úlohou bude vnímať imidž krajiny ako hodnotu v priamej súvislosti na témy, akými sú priame zahraničné investície, cestovný ruch, export a iné.