image003

Martin Horváth odborný garant expertnej platformy

Súčasné pozície:
 • Ideový líder a odborný garant expertnej platformy Brand Slovensko 2.1
 • Senior expert tímu zodpovedného za prípravu regionálnej SMART stratégie za oblasť strategického riadenia reputácie značky Trnavský samosprávny kraj
Profesionálne skúsenosti:
 • Jeden z priekopníkov témy strategického riadenia značky krajiny na Slovensku, ktorej sa venuje už viac ako 20 rokov
 • Počas svojho pôsobenia v agentúrach SARIO a SACR sa podpísal pod viacero unikátnych projektov
 • Pod jeho vedením bola marketingová komunikácia SARIO zaradená medzi najlepšie koncepty v Európe v rámci súťaže odborného magazínu Strategic Direct Investor
 • Spoluautor konceptu prvej nadlinkovej komunikácie značky Slovensko na CNN v oblasti cestovného ruchu
 • Počas posledných 20 rokov prednášal na domácich a zahraničných fórach o téme značky krajiny s cieľom zmeny paradigmy vnímania tejto témy na Slovensku a jej priblíženia k svetovým štandardom
 • Projektový manažment v rámci témy inteligentných miest a regiónov v spolupráci s OECD a viacerými významnými inštitúciami na Slovensku, odborná konferencia Smart Cities Workshop
 • Pred vstupom do štátnej služby vystupoval ako spoločník a konateľ poradenskej spoločnosti Branding Slovakia Consultancy, ktorá sa zameriavala na tvorbu a exekúciu stratégií rôznorodých značiek v rámci ich delenia na place, people a corporate značky. Počas tohto pôsobenia napríklad zabezpečoval pre spoločnosť Optotune Switzerland proces investičného vstupu 3.8 miliónovej investície na Slovensko
 • Podieľal sa na zásadnom posune Bratislava Convention Bureau vo vnímaní témy kongresového cestovného ruchu
 • Brand manažér a v rámci projektu Novej univerzitnej nemocnice sv. Martina, zabezpečenie uvedenia značky novej nemocnice doma a v zahraničí prostredníctvom požehnania základného kameňa pápežom Františkom počas jeho návštevy Slovenska
Jazykové zručnosti: angličtina


linkedin3