Simon Anholt - Identita značky a jej imidž

Od zaradenia Slovenska ako značky do prestížneho výskumu Anholt-Ipsos Nation Brands Index prešlo desať rokov. Spýtali sme sa sveta ako nás ako krajinu vidí. Do nejasných vôd práce s reputáciou krajiny sme prišli do bodu, kedy vieme konfrontovať dáta. Podcast Brand Slovensko 2.1 exkluzívne prináša rozhovorom s prof. Simon Anholtom, ktorý je považovaný za poprednú svetovú autoritu v súčasnej konkurencieschopnej značke krajiny.