Zuzana Mikulášová 1

Zuzana Mikulášová expert v oblasti cestovného ruchu

Súčasné pozície:
 • Executive Director projektu Brand Slovensko 2.1
 • Výkonná riaditeľka spoločnosti Welba s.r.o.
 • Konzultant v oblasti cestovného ruchu a kúpeľníctva, strategického manažmentu a plánovania PR i marketingových B2B a B2C aktivít
Profesionálne skúsenosti:
 • Viac ako 20 rokov praxe v oblasti cestovného ruchu, projektového riadenia a tvorby strategických dokumentov v domácom i medzinárodnom prostredí
 • Rozsiahle skúsenosti s tvorbou strategických dokumentov zameraných na destinačný manažment (konkurencieschopnosť a priame zahraničné investície v cestovnom ruchu (PZI)
 • Viaceré pozície v B2B strategickom marketingu, New Business Developmente a Public Relations (Kempinski, SARIO, MH SR)
 • Riadenie prenosu know-how z cestovného ruchu a PZI medzi ústrednými orgánmi štátnej správy na Slovensku a v Nemecku a spolupráca s obchodnými komorami, napr. AMCHAM, DSIHK/ AHK Slowakei alebo SOHK/SROK na Slovensku.
 • Projektový a eventový manažment - organizátor konferencie Stratégia rozvoja konkurencieschopnej značky SR pod hlavičkou AMCHAM
 • Spolupráca s euroregiónom CENTROPE – cezhraničná spolupráca štyroch regiónov susediacich so SR
 • Aktívna rola v projekte výstavby automobilového závodu PSA Peugeot Citroen v Trnave
 • Aktívny komunikátor a polyglot ovládajúci 6 svetových jazykov
Jazykové zručnosti: angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina a ruština

linkedin3